oikos BelgradeNovostiSocijalna preduzeća u Srbiji bez državnih podsticaja, zakon još uvek u izradi

Socijalna preduzeća u Srbiji bez državnih podsticaja, zakon još uvek u izradi

29 October 2018 | Novosti

 

Iako je na nedavno održanoj konferenciji „Dan socijalnih preduzeća“  u Beogradu istaknuto da je interesovanje za ovaj tip poslovanja  sve veće, u Srbiji postoji tek oko 1.200 kompanija sa oko 10.000 zaposlenih koja se mogu mogu svrstati u socijalna, naspram skoro 15 miliona koje zapošljavaju takva preduzeća u Evropskoj Uniji. U nekim razvijenijim državama socijalne kompanije čine i do 10% BDP-a, dok ovaj vid poslovanja ima zanemarljiv udeo u domaćoj privredi.

 

 

Takva preduzeća ne primaju državnu pomoć, podsticaje ni olakšice, po čemu Srbija zaostaje za mnogim evropskim državama. Ove i brojne druge mere obuhvaćene su predlogom zakona koji bi regulisao ovu oblast, a koji je dospeo u skupštinu tek krajem prošle godine, ali je još uvek u fazi izrade i nije poznato kada će biti donet.

 

Nema sumnje da će se zakonskom regulativom znatno podstaći ovaj vid poslovanja, ali jednako važno jeste i edukovati javnost o samom konceptu, kao i na koje načine se mogu pokrenuti preduzeća sa socijalnom misijom. U tu svrhu je dobrodošla i svaka promocija socijalnog preduzetništva, jer, koliko god ovaj pojam bio učestao u medijima, mnogima nije u potpunosti jasno šta predstavlja.

 

Socijalno preduzetništvo se u mnogo čemu razlikuje od tradicionalnog, ali glavna razlika je što se uspeh u toj oblasti ne meri profitom, već doprinosom kompanije zajednici i njenim najugroženijim slojevima. Isključujući novac kao osnovni cilj, takvi preduzetnici zapošljavaju lica koja iz određenih razloga nisu konkurentna na tržištu rada.

 

Ukoliko želite da saznate kako se ovaj koncept realizuje od teorije do prakse, o značaju i potencijalu socijalnih preduzeća u Srbiji i u kojoj meri ona utiču na smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje, pozivamo vas da u utorak 30. oktobra na Fakultetu političkih nauka sa početkom u 18:30h prisustvujete tribini „Socijalno preduzetništvo – razvojna šansa Srbije“, koju zajedno organizuju oikos Belgrade i Centar za kreiranje politika.

Na temu socijalnog preduzetništva govoriće Nikoleta Kosovac, koordinator  projekta „Lice u lice“ i Prof. dr Slobodan Cvejić, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

 

 

 

Autor: Stefan Krasić