oikos BelgradeEventsoikos Spring Meeting 2019

Mar

14 - 18

oikos Spring Meeting 2019


Godišnja međunarodna konferencija Spring Meeting 2019. godine održaće se u Beogradu od 14. do 18. marta.

Glavna tema predstojećeg Spring Meeting-a biće "Održivi urbanizam". Viđeni stručnjaci iz zemlje i inostranstva govoriće o održivosti u gradskom životu, o energetskoj efikasnosti, zagađenju, saobraćaju i drugim važnim temama, kao i mogućnostima, idejama i tehnološkim inovacijama čijom primenom se može unaprediti svakodnevica u Beogradu, ali i drugim gradovima širom sveta koji se sreću sa sličnim problemima.

oikos Spring Meeting je godišnja konferencija koja okuplja veliki broj studenata iz celog sveta – kako članove oikos-a, tako i one koji to nisu.

Učesnici konferencije imaju priliku da prisustvuju predavanjima, panel diskusijama i radionicama i međusobno razmenjuju stavove, ideje i rešenja.

Organizacija Spring Meeting-a dodeljuje se drugoj pridružnici svake godine. Kao tema se biraju problemi iz oblasti održivog razvoja koje ta podružnica vidi kao značajne za grad i državu u kojima se nalazi.

Glavni cilj konferencije je da poveže studente sa kolegama iz drugih zemalja, istaknutim stručnjacima, kao i sa kompanijama koje su u manjoj ili većoj meri povezane sa datom oblašću.

Više informacija možete pronaći na stranivi oikos International: https://oikos-international.org/programmes/spring-meeting/