oikos BelgradeEventsPanel diskusija: “Socijalno preduzetništvo – Razvojna šansa Srbije?”

Oct

30

Panel diskusija: “Socijalno preduzetništvo – Razvojna šansa Srbije?”


Centar za kreiranje politika Vas poziva na zajedničku tribinu koju organzuje sa organizacijom oikos Belgrade, pod nazivom "Socijalno preduzetništvo razvojna šansa Srbije", koja će se održati na Fakultetu poltičkih nauka.

Gosti tribine će nam podeliti svoja znanja i iskustva iz ovog danas u Evropi aktuelnog fenomena. Prodiskutovaćemo o osnovim aspektima ovog koncepta na način na koji se realizuje od teorije ka praksi. Saznaćemo koliko su socijalna preduzeća važna za Srbiju i kakav doprinos u pogledu smanjenja siromaštva i socijalnog uključivanja ostvaruju.

Dođite da budemo inspirativni, kroz priče gostiju o zanimljivim i poučnim primerima socijalnih preduzeća koja posluju na našim prostorima.
Vidimo se!