oikos BelgradeO nama

O nama

Oikos Beograd je jedna od vodećih studentskih organizacija u pogledu održivog biznisa.Mi osposobljavamo studente da razumeju koncept održivosti u ekonomiji i menadžmentu kroz bogat portfolio projekata.Verujemo  da društvena, ekološka i ekonomska održivost pripadaju zajedno i da su ključni faktori za bolje sutra.

Zbog toga mi pokušavamo da dopremo do što više studenata i  uključimo održivi razvoj u njihove buduće odluke.

Kao vodeća studentska organizacija na ovom polju mi organizujemo predavanja, konferencije, seminare, kao i praktično orjentisane projekte usmerene ka novim saznanjima.Naše aktivnosti su sprovedene u okviru konstruktivnog, svestranog dijaloga.