oikos BelgradeUključi se

Uključi se

 

Članstvo u oikos Belgrade otvoreno je za sve studente osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih studija na nekom od fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Status člana oikos Belgrade pruža brojne mogućnosti studentima kao što su učešće u organizaciji i relizaciji projekata. Projekte organizujemo u cilju edukovanja studenata o konceptu održivog razvoja i različitim aspektima održivosti. Pri kreiranju projekata vodimo se relevantnošću samog pitanja u odnosu na Ciljeve Održivog Razvoja Ujedinjenih Nacija(Sustainable Development Goals - SDG), kao i povezanošću sa različitim aspektima održivosti sa fokusom na ekonomiju i menadžment.

Ciljevi održivog razvoja su ključni za delatnost naše organizacije u skladu sa misijom i vizijom oikosa koja podrazumeva pokretanje transformacije ekonomije i menadžmenta koji u budućnosti neće zanemarivati aspekte siromaštva, nejednakosti, klimatskih promena, životne sredine i racionalne upotrebe prirodnih resursa, a koji su oobuhvaćeni sa svih 17 ciljeva održivog razvoja.

Kako nam je cilj edukacija budućih lidera i donosioca odluka projekte realizujemo u formatima radionica, panela, predavanja, bilo samostalnih ili u okviru konferencija, često i u saradnji sa drugim studentskim organizacijama.

Kroz ove aktivnosti uvek težimo da predstavimo različite tačke gledišta - iz ugla nauke, nevladinih organizacija, manjih preduzetnika i korporacija što omogućava auditorijumu da stvori najširu moguću sliku, istovremeno ga podstičući na pronalaženje mogućih rešenja. Posebno mesto među našim aktivnostima predstavlja aktivizam - u cilju skretanja pažnje javnosti na probleme u gradu, ali i ostvarivanja našeg malog doprinosa rešavanju istih, pokrećemo članstvo organizacije da borbu prenesemo izvan fakultetskih klupa i slušaonica.

oikos Belgrade ima bogat portfolio projekata, od onih jednostavnih poput predavanja ili izleta do onih najsloženijih kao što su organizacija međunarodne konferencije. Bez obzira na kompleksnost, svakom projektu prilazimo jednako ozbiljno sa glavnim ciljem da bude realizovan na najbolji mogući način, dopre do što većeg broja studenata i ukaže na najznačajnije društvene probleme.

Svaki član organizacije podstaknut je da iznese predloge i pokrene inicijativu. Na svakom projektu postoji uži projektni tim koji se bavi glavnim organizacionim pitajima i realizacijom samog projekta, dok se ostavlja prostora za sve zainteresovane članove da daju doprinos u skladu sa svojim mogućnostima. Kao deo projektnog tima, članovi imaju priliku da steknu važno praktično iskustvo i veštine koje će doprineti daljem razvoju karijere. Na projektima članovi mogu računati na podršku od strane oikos Internationala, kao i saradnju sa drugim poglavljima u vidu saveta i edukativnog materijala. Neki od naših alumni članova imali su prilike da se uvere u značaj onoga što su naučili za vreme članstva u organizaciji, primenjivajući stečeno znanje na svojim radnim mestima.

Međunarodna dimenzija organizacije jeste ono što čini oikos Belgrade jedinstvenim. Naša organizacija je deo velike oikos porodice koja se prostire na preko 50 univerziteta u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Rusiji, Kini i Indiji. Svake godine se organizuju različiti međunarodni događaji na kojima se okupljaju "oikosovci" iz celog sveta. Dva najvažnija događaja Future Lab i Spring Meeting okupljaju predstavnike svih poglavlja na jednom mestu gde se odlučuje o organizaciji i delovanju oikos Internationala.

Članovi oikosa imaju mogućnost da apliciraju i budu birani na pozicije unutar oikos Internationala - od upravnog odbora do globalnog predsednika oikosa. Pored takvih globalnih okupljanja, postoje i regionalna u cilju podsticanja prijateljstva i saradnje poglavlja iz istih regiona. oikos Beograd kao deo regiona Centralne i Istočne Evrope svake godine ima zagarantovano učešće na CEE Meetingu zajedno sa poglavljima iz Austrije, Češke, Slovačke, Poljske, Rusije, Gruzije i Azerbejdžana.

Još jedna pogodnost članstva u oikosu jeste što istaknuti članovi dobijaju status - alumni članova koji ima omogućava umrežavanje sa drugim oikos alumnijima iz celog sveta.

Bilo obični ili alumni - svi članovi oikos Beograda stiču pristup globalnoj oikos mreži u okviru koje se mogu edukovati i diskutovati o održivom razvoju, pristupiti bogatom portfoliu globalnih projekata, informisati o delovanju i projektima drugih poglavlja i deliti svoje, informisati se o internacionalnim programima i praksama, iskoristiti pogodnosti "couchsurfing"-a i mnogih drugih benefita, a povrh svega upoznati ljude sličnih interesovanja i steći prijateljstva za ceo život.

 

Da li ti sve ovo deluje primamljivo?

I ti možeš postati član oikos porodice! Sve što treba jeste da popuniš prijavu, a mi ćemo te kontaktirati i zakazati intervju.

 

*Prijave su stalno otvorene, dok se prijem članova vrši bar jednom u svakom semestru. Ukoliko nisi siguran/sigurna da li je prijem u toku, popuni prijavu odmah, a mi ćemo te kontaktirati sa više infrmacija. Predlažemo ti da nas pratiš na društvenim mrežama gde ćemo deliti sve informacije!
Pitanja u vezi s članstvom i prijavom možeš poslati putem mejla na