30 April 2013 | Featured

oikos Bratislava je pobočkou medzinárodnej mimovládnej organizácie zameranej na udržateľnú ekonómiu a manažment oikos International. Jednotlivé pobočky pôsobia na popredných univerzitách s ekonomickým zameraním. Šíria informácie, prepájajú študentov s vyučujúcimi a ľuďmi z praxe, aktivizujú ľudí a snažia sa o pozitívnu zmenu k udržateľnejšej spoločnosti.

Kliknite a dozviete sa viac!