oikos Bratislava je pobočkou medzinárodnej organizácie pre udržateľnú ekonómiu a manažment oikos International. Spája nielen študentov ekonomického zamerania pri hľadaní riešení k ekologickejšej ekonómii a ekonomickejšej ekológii.

This website is still in accession. Updates coming soon.