oikos OpoleChapter-NewsKonkurs fotograficzny “Zrównoważony rozwój w obiektywie”

Konkurs fotograficzny “Zrównoważony rozwój w obiektywie”

04 May 2015 | Chapter-News

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez SKNZR oikos Opole konkursie fotograficznym pod nazwą

"Zrównoważony rozwój w obiektywie"!

 

Czy zauważacie realizację zasad zrównoważonego rozwoju zarówno w w swoim otoczeniu, jak i zachowaniach codziennych?:)

Jeśli tak, to uwiecznijcie je na zdjęciu, napiszcie do niego chwytliwe hasło oraz kilka zdań o tym, dlaczego uważacie, iż jest to fotografia przedstawiająca "zrównoważony rozwój"

🙂

 

Zrównoważony rozwój

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Zrównoważony rozwój w obiektywie”

 

I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju oikos Opole działające przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

 

II. Uczestnicy
Uczestnikiem Konkursu mogą być wszyscy zainteresowani. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu.

 

III. Cel konkursu 

Celem konkursu jest promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie praktycznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym oraz otoczeniu.

 

IV. Zasady Konkursu 
1. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonane zdjęcie wysokiej jakości, krótki opis zawierający wyjaśnienie dlaczego jest ono zrównoważone oraz stworzenie chwytliwego hasła do fotografii.
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

5. Prace wykonane należy dostarczyć drogą mailową do dnia 24 maja 2015 r. na adres . Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 maja 2015 r.

6. Szczegóły konkursu na: oikos-international.org/opole oraz facebook.com/oikosOpole

 

V. Ogłoszenie wyników
1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej.
3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 31 maja 2015 r. podczas XIII Opolskiego Festiwalu Nauki na stoisku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

VI. Nagrody
1. W Konkursie zostaną przyznane takie nagrody jak:

  • - bony na zakupy o wartości 40 zł za pierwsze miejsce oraz po 20 zł za 2 i 3 miejsce na zakupy w sklepie Ekodelta, ul. Reymonta 31, 45-072 Opole;
  • - power box;
  • - latarka na korbkę;
  • - odblaskowe kamizelki;
  • - oraz wiele innych.

2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Przesyłając pracę do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami w celach związanymi z realizacją Konkursu.
4. Imię i nazwisko laureatów zostanie opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.
5. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora nadesłanych prac.

 

 

 

 

Sponsor konkursu:

EkoDelta24: facebook.com/ekodelta24

Patronat medialny:

Gazeta Studencka: facebook.com/GazetaStudenckaUO

SETA - Studencka Telewizja Uniwersytetu Opolskiego: facebook.com/seta.uo

DELTA_LOGO_OK_wieksze

GS

1UO