30 April 2013 | Featured

Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju działa już od 2000 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego z inicjatywy dr hab. Joosta Platje, prof. UO.

W 2009 roku dołączyliśmy do międzynarodowej organizacji oikos International zrzeszającej studentów z całego świata. Organizacja oikos podobnie jak my, główną uwagę skupia na problemach zrównoważonego rozwoju.

Status pełnoprawnego członkowstwa w oikos Interational uzyskaliśmy w 2014 roku. Uprawia on nas do decydowania o losach tej międzynarodowej organizacji.

Click here to learn more about us!